Ασφαλής Συσκευασία

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός συσκευασιών που προστατεύουν τα προϊόντα σας με bubble wraps αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ασφαλή αποστολή των προϊόντων υπνικής άπνοιας μασκών CPAP-BiLevel και συσκευών CPAP και BiPAP, έτσι ώστε αυτές να φθάνουν στο σπίτι σας ή στον χώρο εργασίας σας σε άριστη κατάσταση. Οι συσκευές CPAP-BiPAP αποστέλλονται σε χαρτοκιβώτια και οι μάσκες CPAP σε ειδικούς φακέλους με bubble wraps. Εφόσον η παραγγελία σας περιλαμβάνει και συσκευή και μάσκα ταυτόχρονα, η μάσκα CPAP συσκευάζεται ξεχωριστά στο ίδιο χαρτοβικώτιο που αποστέλλεται και η συσκευή CPAP-BiPAP.